Hva er et eventyr? – Kjennetegn og sjangertrekk

Eventyr er en sjanger som har ganske bestemte sjangertrekk eller kjennetegn. Disse sjangertrekkene er lette å kopiere og gjør eventyrene enkle å huske. Her er en liste over de vanligste sjangertrekkene:

Eventyr sjangertrekk

 • Eventyrene starter vanligvis med “Det var en gang”
 • Eventyrene slutter vanligvis med “Snipp, snapp, snute, så er eventyret ute” eller ‘”Så levde de lykkelig alle sine dager.”
 • De fleste eventyrene har lykkelig slutt
 • Eventyrene har en bestemt oppbygging. Det starter med en innledning, hovedpersonen har et mål, og han har ofte hjelpere til å hjelpe seg med å nå målet.
 • Det onde blir ofte satt i mot det gode.
 • Eventyrene er vanskelig å tid- og stedfeste.
 • Eventyret har ofte en helt eller en heltinne.
 • De fleste eventyrene har en moral, der de snille blir belønnet, mens de onde får straff.
 • Dyr, fugler og planter har ofte menneskelige egenskaper – de kan for eksempel prate.
 • Tallene 3, 7, 9 og 12 er magiske tall i eventyrene som ofte går igjen. Eksempel : den syvende far i huset, de tre bukkene bruse
 • Gjentakelse er vanlig i eventyr, der samme handlingen skjer flere ganger.
 • Eventyrene har faste uttrykk, som eksempelvis “langt om lenge” og “langt og lengre enn langt”.

Kunsteventyr og folkeeventyr

Vi har to hovegrupper eventyr – kunsteventyr og folkeeventyr. I kunsteventyra er forfatteren kjent, mens i folkeeventyrene er forfatteren ukjent. Folkeeventyrene ble tidligere regnet som underklassens diktining. Folkeeventyrene kan deles opp i tre undergrupper;

Egentlige eventyr:
Rommer flere episoder og forteller en lang historie.

Dyreeventyr: 
Dyra får menneskelige egenskaper.

Skjemteeventyr: 
Inneholder ofte sosial eller politisk kritikk.