Hva er et sagn?

Et sagnet er en kort, muntlig fortelling. Ofte kan sagnet knyttes nært til folketroen. Sanget er kortere enn eventyret, og er derfor vanlig å dikte til såkalte rammefortellinger, for å få mer sammenheng i det. Sagnet er også mer realistisk, og er i motsetning til eventyret bundet til tid og sted. Det ble ofte brukt som en forklaring på noe man ikke greide å forstå. Det ble også brukt for å advare andre om ting som kunne være farlig. I motsetning til eventyret har sagnene ofte en ulykkelig slutt, og ender ofte med nederlag for hovedpersonen.

Vi kan dele sagnene inn i tre hovedgrupper.

Mytiske sagn
Handler om overnaturlige vesen.

Historiske sagn
Handler om historiske hendelser eller personer.

Opphavssagn
Forklarer spesielle naturfenomen