Hva betyr ins?

Ins er et norsk akronym som står for “ikke noe spesielt”. Det blir ofte brukt i SMS-språk / som ungdomsslang.

Tilbake til den alfabetiske oversikten.