Hva betyr etc?

Etc står for det latinske uttrykket “et cetera”. “Et” betyr “og”, og “cetera” betyr “resten”, så direkte oversatt betyr det “og resten”. Andre betydninger kan være “og så videre” eller “og andre ting”.

Tilbake til den alfabetiske oversikten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *