Helsekort for gravide – Hva betyr forkortelsen?

Det er mange forkortelser i helsekort for gravide, og ikke alle er like lette å forstå. Trenger du en forklaring? Da har du kommet til riktig sted. På denne siden forklarer vi de vanligste forkortelsene.

Nedenfor finner du en tabell som forklarer de vanligste forkortelsene brukt i helsekort for gravide.
Forkortelsene er sortert i alfabetisk rekkefølge.

Forklaring på forkortelser i helsekort for gravide

Forkortelse Forklaring
+ Spor funnet
Ingen funn
AB0 Blodprøve
Alb Albumin (protein) i urinen
BT Blodtrykk
Cyt.pr. Celleprøve fra livmorhalsen
E eller B Erytrocytter / Blod
Ex.u. Svangerskap utenfor livmoren
Fl Fosterlyd (fosterets hjerteslag) per minutt
Fundus Øverste del av livmoren
G Glukose (sukker)
Gyn.us Gynekologisk undersøkelse
Hb Hemoglobinmengde i blodet ( blodprosent, prøve på evt. anemi
HIV HIV -test
Leie Hvordan fosteret ligger
S Seteleie (fosteret har enden ned) + F for festet eller B for bevegelig
H Hodeleie (fosteret står på hodet) + F for festet eller B for bevegelig
T Tverrleie (Fosteret ligger på tvers) + F for festet eller B for bevegelig
Luesprøve Syfilisprøve
Med. Medikamenter
N Nitritt (bakterier)
Nil Intet unormalt
P Protein, tallet bak står for hvor stort utslaget er på, f.eks: +1
Para O Kvinne som ikke har født tidligere
Primagravida Første svangerskap
Psp Spor av protein
S/F Symfysefundus mål. Antatt cm fra øvre del av “skambeinet” til toppen av livmoren. Angis i cm, og noteres inn i digrammet på helsekortet.
SM Siste menstruasjon
SMU Urin tatt midt under vannlatingen (midt stråle urin)
Symfyse “Skambeinet”
Termin Antatt dato for fødsel
Uke Hvor langt på vei en er. Angis i fullgått uke + dager på vei
Uterus Livmor
Ødem Hovenhet pga vannansamlinger i kroppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er det noen forkortelser fra helsekort for gravide som mangler her? Tips oss gjerne i kommentarfeltet nedenfor, så skal vi prøve å finne ut av det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *