Hva betyr IKT?

IKT er en forkortelse for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Begrepet omfatter teknologi for å behandle informasjon ved innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon.

I det norske samfunnet brukes begrepene informasjonsteknologi, IT, og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi og IKT om hverandre.

Tilbake til den alfabetiske oversikten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *