Hva betyr pm?

PM kan ha to mulige forklaringer.

Forklaring 1:
PM står for det latinske uttrykket “post meridiem” som betyr “etter middag”. Dette er uttrykk som brukes i 12-timers-systemet, som brukes flere land som for eksempel USA, Canada og Australia,

Forklaring 2:
Forkortelse for det engelske utrykket “private message”.

Tilbake til den alfabetiske oversikten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *