Hva betyr skills?

Skills er et engelsk ord som betyr “evner” eller “ferdigheter”. Ordet blir ofte brukt som ungdomsslang. Et eksempel på bruk er “Han har skills”, som er et uttrykk for at noen er flink i noe / viser gode ferdigheter innenfor noe.

Tilbake til den alfabetiske oversikten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *